1. Yrityksen tiedot: Asianajotoimisto Kati Kynnäs Oy, verkkokaupan asiakkaiden tilaajarekisteri. 

  2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja kerätään ostamasi verkkokurssin toimittamiseksi ja markkinointia varten. 

  3. Kerätyt henkilötiedot: Tiedot kerätään verkkosivulomakkeen kautta (nimi, sähköposti, puhelinnumero) ja säilytetään verkkokaupan tilauskannassa enintään 1 vuoden ajan. 

  4. Tietojen jakaminen kolmansille osapuolille: Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille.

  5. Tietoturva ja suojaustoimenpiteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  6. Käyttäjän oikeudet: Asiakkaan voi halutessaan pyytää tietojensa poistamista verkkokaupasta sähköpostista toimisto@katikynnas.fi

  7. Evästeet ja verkkoseuranta: Tieto siitä, miten evästeitä ja muita seurantateknologioita käytetään verkkosivustolla.

  8. Valitusmahdollisuudet: Ohjeet siitä, miten asiakas voi tehdä valituksen tietosuojaloukkauksesta tai epäselvyyksistä.