kannattaako vakuutusyhtiö päätöksestä valittaminen?

Olemme saaneet todeta, että toisinaan kannattaa. Vakuutusyhtiöiden päätökset eivät ole aina oikeita ja aika moni kokee taistelevansa tuulimyllyjä vastaan, kun lähtee valittamaan vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä. Olemme kuitenkin tehneet sitä myös menestyksekkäästi useamman kerran, vaikka lähtötilanteessa onkin usein vaikea luvata asiakkaalle hänen toivomaansa lopputulosta.

Eräs työtapaturmaan liittyvä asia tuli työpöydällemme vuonna 2021. Asiakkaamme A oli vahingoittunut työtapaturmassa. Tapaturmavamman vuoksi hän ei kyennyt enää jatkamaan työntekoa. Joulukuussa 2020 vakuutusyhtiö kuitenkin virheellisesti korvauspäätöksessään katsoi, että A:lla olisi työkykyä vähintään puolet jäljellä. Tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä myönnettiin ainoastaan 50 %:n työkyvyn alenemisen mukaisesti.

Vuoden 2021 alussa laadimme ja toimitimme A:n puolesta valituksen vakuutusyhtiön päätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Vaadimme, että tapaturmaeläkettä tulee myöntää täyden 100 %: n työkyvyn alenemisen mukaisesti ja lisäksi A:lle tulee korvata asiamieskulut. Nostimme perusteluissa esiin virheet ja puutteet vakuutusyhtiön suorittamassa työkyvyn arvioinnissa sekä päätöksen perustelemisessa.

Päätös oli vastoin lääkärinlausuntoa sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoa, jotka kummatkin puolsivat A:n täyttä työkyvyttömyyttä. Näiden lausuntojen ohella toimitimme muutoksenhakulautakunnalle työnantajan selvityksen tapaturman vaikutuksesta A:n työkykyyn, jonka mukaan A ei työtapaturman vuoksi ollut enää kykenevä työskentelemään entisessä työpaikassaan.

Myöhemmin samana keväänä toimitimme vielä lisäselvityksenä uuden lausunnon A:n terveydentilasta, joka osoitti, että tapaturmavamma ja siitä johtuneet kiputilat eivät olleet edistyneet parempaan aiempiin joulukuisiin tutkimuksiin verrattuna.

Keväällä 2022 muutoksenhakulautakunta päätti muuttaa vakuutusyhtiön päätöstä ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle tapaturmaeläkettä täyden työkyvyttömyyden perusteella joulukuusta 2020 alkaen. Se myös velvoitti vakuutusyhtiön korvaamaan A:n oikeudenkäyntikuluja. Asia palautettiin vakuutusyhtiölle päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Vakuutusyhtiö kuitenkin sinnikkäästi haki muutosta muutoksenhakulautakunnan päätökseen vakuutusoikeudessa vaatien päätöksen kumoamista. Tässä vaiheessa laadimme ja toimitimme A:n puolesta kirjallisen vastaselityksen vakuutusoikeudelle.

Vakuutusoikeus antoi ratkaisunsa tammikuussa 2024. Vakuutusyhtiön valitus hylättiin ja muutoksenhakulautakunnan päätös jäi lopulliseksi. Sen mukaan A: n tapaturmaeläkkeen määrä on laskettava täyden työkyvyttömyyden mukaisesti, joulukuusta 2020 alkaen. Vakuutusyhtiö myös velvoitettiin korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut.

Prosessi on vaatinut sinnikkyyttä ja malttia, kun ottaa huomioon, että se kesti peräti 4 vuotta. Työtapaturma-asioissa läsnä voi olla myös tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan jaksamiseen – mahdollinen työkyvyn menetys on myös iso elämänmuutos, joka vaatii sopeutumista. Näissä tilanteissa mukana olevasta asianajajasta on todella hyötyä, kun ei tarvitse taistella pienenä yksin, isoja vakuutusyhtiöitä vastaan.

Onneksi olemme saaneet olla todistamassa jo useamman kerran, että voimme myös saada asiakkaalle myönteisen ratkaisun, kun luovuttaminen ei ole vaihtoehto.

Vieraannuttaminen

Vieraannuttaminen”Vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii vaikeuttamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan manipuloimalla lasta eri tavoin ja estämällä tapaamisia. Vieraannuttaminen alkaa tyypillisesti vanhempien eron jälkeen. Lapsen...

Sopiva Ero – Erovanhemman opas

Sopiva Ero – Erovanhemman opasEro. Ensimmäinen vuosi oli hurjaa myllerrystä. Lapsille tuli paljon muutoksia ja samalla piti yrittää sopeutua kaikkeen itse. Lastenvalvojia, lastensuojelu, perhetyö, olosuhdeselvitys – monenlaisia viranomaisia oli yhtäkkiä mukana...

Tyypillisimpiä kysymyksiä avioero-osituksesta

tyypillisimpiä kysymyksiä avioero-osituksesta Avioero on yksi elämän suurimmista kriiseistä ja kuormittaa osapuolia monenlaisten epävarmuuksien osalta. Yksi isoimpia epävarmuutta lisääviä tekijöitä on taloudellinen epävarmuus. Avioero-ositus koskee omaisuuden jakoa,...

Jouduin väkivaltarikoksen uhriksi -mitä teen?

jouduin väkivaltarikoksen uhriksi -mitä teen? Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla pelottavaa, ahdistavaa, järkyttävää. Jokainen reagoi tilanteeseen eri tavalla ja se, onko rikoksen tekijä tuttu vai tuntematon, voi vaikuttaa millaisia ajatuksia ja tunteita tapahtunut...